language:

Pořadatelská služba

Pracovníci jsou rozděleni do několika skupin. Pro zajištění VIP prostor jsou zaměstnanci oděni do společenských obleků. Pracovníci zajišťující ostrahu na sportovištích jsou oděni do služebního stejnokroje doplněného o reflexní vestu s označením klubu.

zmena
XHTML 1.0 Strict - Validator Přístupy: Statistika ©2012 SBS "IVA"