language:

Služební stejnokroj

Ústroj pracovníka je přizpůsobena vykonávané službě a může být modifikována podle přání klienta. Zaměstnanec je vždy označen firemními znaky SBS "IVA".

zmena
XHTML 1.0 Strict - Validator Přístupy: Statistika ©2012 SBS "IVA"