language:

Garance

Společnost SBS "IVA", s.r.o. odpovídá za škody způsobené v důsledku porušení či neplnění povinností stanovených smlouvou o poskytování bezpečnostní služby. Pro tento případ má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na pojistnou částku nad 30 milionů Kč.

Při poskytování bezpečnostních služeb společnost SBS "IVA", s.r.o. garantuje diskrétnost, profesionalitu a mlčenlivost o skutečnostech tvořících náplň činnosti naší společnosti.

zmena
XHTML 1.0 Strict - Validator Přístupy: Statistika ©2012 SBS "IVA"