language:

Naše společnost je členem

  • A.S. Advanced Security AG - The European Company Pool - je podnik služeb, v každém státě Evropské marketingové oblasti, která je hlavním cílem průmyslové bezpečnosti
  • Česká komora služeb ochrany majetku a osob - Živnostenské společenstvo Hospodářské komory ČR
  • Hospodářská komora České republiky zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. o HK ČR a AK ČR. HK ČR dle zákona podporuje všechny podnikatelské oblasti mimo zemědělství, potravinářství a lesnictví (tuto činnost vykonává Agrární komora ČR). Hlavním posláním komory je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

    Od roku 2004 je HK ČR povinným připomínkovým místem podnikatelské legislativy. Hospodářská komora České republiky chrání zájmy svých členů sdružujících se prostřednictvím sítě regionálních komor a začleněných živnostenských společenstev.

    HK ČR sdružuje téměř 14 000 členů (právnických i fyzických osob) organizovaných v 66 regionálních a 84 oborových asociací HK ČR
  • ČSN EN ISO 9001:2009
zmena
XHTML 1.0 Strict - Validator Přístupy: Statistika ©2012 SBS "IVA"